W ubiegłym roku krajowa kwota została przekroczona o ok. 1,7 proc., a kara wyniosła w sumie 46 mln euro (ok. 200 mln zł). W tym roku grożą rolnikom znacznie wyższe kary za nadprodukcję, mogą one sięgnąć do 1 mld zł.

Zniesienie limitowania produkcji w UE przewidziane jest od kwietnia 2015 roku.

Zmiana przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia.